It begins with you

Research Guru

scroll

It begins with you

Research Guru

Discovery begins with you.
På ABB tar du fram morgondagens lösningar, idag.

Jag jobbar som projektledare för applikationer inom en ny teknik för halvledare – brett bandgap (WBG, wide bandgap) – som kan användas i olika kraftelektronikapplikationer. Det kan exempelvis vara drivsystem för lågspänning och solenergi eller elektriska fordon och transportsystem. Brett bandgap gör det möjligt att tillverka billigare, mindre, lättare och mer effektiv kraftelektronik. Enligt PowerAmerica kan tekniken spara tillräckligt med elektricitet för att försörja miljontals hem med el, varje år! Den nya tekniken kommer också att minska förluster ytterligare vid elöverföring och distribution, vilket i sin tur ökar effektiviteten överlag och minskar koldioxidutsläppen.

Det är kärnan av mitt arbete: teknik som kan revolutionera kraftnäten, transportsystemen och den förnybara energiomvandlingen. Vi håller på med forskning, inte produktutveckling. Det innebär att vi ställer öppna frågor. Och genom att ställa de frågorna kan vi komma fram till helt nya lösningar som ingen tänkt på förut.

Jing Bild 1

Jag vet precis vad jag jobbar för – att göra något bra för miljön.

Jing Bild 5

Jing

Corporate Research
Raleigh, USA

Forskning och utveckling för ABB:s kraftelektronik    

Jing började som doktorand på ABB:s US Corporate Research Center 2009. Idag jobbar hon som Principal R&D Scientist inom kraftelektronik. Hon leder ett team om sex personer som i huvudsak jobbar med ny teknik för halvledarapplikationer – vars potentiella inverkan uppmärksammats av PowerAmerica – ett offentlig-privat institut inom USA:s energimyndighet. Hon fortsätter att ha nära kontakt med den akademiska forskningsvärlden och hjälper ABB att utveckla patent med fokus på storskalig energieffektivitet.