It begins with you

Energy Pathfinder

scroll

It begins with you

Energy Pathfinder

Impact begins with you.
På ABB jobbar du med projekt som gör skillnad.

Mitt huvudsakliga arbete sker i en simulator i Sverige. Där har jag arbetat i ett utvecklingsprojekt med styrsystemen och skyddsalgoritmer för likströmsnät med syftet att säkerhetsställa att den producerade elen alltid når slutanvändaren. Jag har också fått chansen att hjälpa till i ett högprioritetsprojekt för en nyckelkund inom havsbaserad vindkraft. Det innebär att jag har fått spendera en hel del tid i Nordsjön, på en plattform som bara kan nås med helikopter! Projektet gör det möjligt för oss att länka 800 megawatt vindkraft till kontinenten. Det är enorma mängder elkraft. På nyheterna hör jag ibland hur folk pratar om vindkraft och vad som skulle hända om det inte blåser. Men jag kan garantera, att där ute, blåser det nonstop! Så det projektet har gett mig ett nytt sätt att tänka kring integreringen av förnybara energikällor.

Ett annat projekt som verkligen gett mig nya perspektiv var när jag var Kongo-Kinshasa i ett halvår 2012. Där hade ungefär fyra miljoner människor levt utan tillförlitlig el i nästan fem år. Vi jobbade med att rusta upp kundens kraftstation till full kapacitet – så att energin från Kongo-floden kunde genereras på ett effektivt sätt. Jag hade ett stort ansvar men fick också chansen att, på plats och med egna ögon, få se betydelsen av förnybar energi och vårt arbete. Det är mäktigt.

Jonathan Bild 1

Det är möjligt att göra skillnad när det gäller hur vi producerar energi.

Jonathan Bild 5

Jonathan

Research & Development
Västerås, Sweden

Han tar förnybar energi till de mest oväntade av platser

Jonathan är utvecklingsingenjör och började på ABB 2011. Sedan dess har han jobbat i Sverige, Sydafrika, Kongo-Kinshasa och Skottland – och till havs, ungefär åtta mil från den tyska kusten. Väl på land jobbar Jonathan i en HVDC-simulatoranläggning och är en av ABB:s ambassadör på jobbmässor och universitet. Han tycker också om att hjälpa till på en lokal högstadieskola där han undervisar i matematik och fysik. Och så gillar han att spela fotboll med kollegorna då och då.