It begins with you

Country Connector

scroll

It begins with you

Country Connector

Leadership begins with you.
På ABB inspirerar din passion andra.

Sedan 2014 har jag varit ansvarig för global försäljning och marknadsföring på High Voltage Cables Systems. Vi designar, tillverkar, levererar och installerar enorma förbindelseledningar och högspänningskablar som kopplar kontinenter, länder och förnybar energi till kraftnätet. Jag har turen att arbeta med fantastiska människor i några av ABB:s största projekt. Projekt som tar sig an de verkliga utmaningar som mänskligheten står inför idag.    

Som ingenjör älskar jag teknik och är stolt över att våra produkter på ABB är av världsklass. Vi är verkligen i framkant av vad som är möjligt idag och vi har kapaciteten att leverera marknadsledande produkter. Det är en sak att prata om hållbar energi och en helt annan att faktiskt bidra till förändring. En kabel som överför energi från havsbaserad vindkraft till Danmark – eller ett system som använder vattenkraft i Norge för att öka effektiviteten hos värme- och kolkraftverk på kontinenten – det är stora projekt. Med stor betydelse.

Claes Bild 1

Det är en stor fråga. För verksamheten. För kunden. Och för världen.

Claes Bild 5

Claes

Marketing & Sales
Karlskrona, Sweden

Marknadsföring och försäljning av högspänningskablar

Claes började på ABB 2006 som projektingenjör och gjorde sitt första internationella uppdrag i Chongqing, Kina. Idag leder han ett team om 30 medarbetare som alla får möjligheten att uppleva samma grad av ansvar i jobbet som han själv alltid fått. Claes är stolt över att ha varit en del av två av de största projekten som någonsin tilldelats High Voltage Cables. Nämligen undervattenslänken Caithness-Moray i Skottland och förbindelseledningen Nordlink som kopplar samman Norge med Tyskland. Lika stolt är han över sitt team, särskilt när de överträffar sig själva och sina egna förväntningar.