It begins with you

Opportunity Spotter

scroll

It begins with you

Opportunity Spotter

Opportunity begins with you.
På ABB skapar du framtidens teknik.

Under de senaste fyra åren har jag jobbat med projektet ECO GIS (gasisolerade ställverk) för att utveckla ett alternativ till gasen SF6 (svavelhexafluorid) (sulfur hexafluoride), som är standardgasen i högspänningsställverk. Gasen är väldigt effektfull, men när den stiger upp i atmosfären bidrar den till den globala uppvärmningen. Självklart är det en väldigt viktig teknisk utmaning och jag tycker det är roligt att försöka lösa gåtan tillsammans med teamet.

Vi närmar oss en lösning. Och pilotinstallationen av den första SF6-alternativa transformatorstationen för 170-kilovolt bevisar det. Men det som verkligen kommer att göra vårt arbete banbrytande är när det gynnar både våra kunder och miljön. Jag har lärt mig att om man sätter sig in i kundens situation, så dyker andra frågeställningar upp än de frågor som man kommer på i labbet. Man inser att den verkliga möjligheten till förändring uppstår när vi kan bevisa att en teknik som är bättre för miljön, också gynnar affären.

Denis Bild 1

Vi har verkligen möjligheten att göra något för vår planet och för våra kunder.

Denis Bild 5

Denis

Research & Development
Zurich, Switzerland

Teamledare för ECO GIS projektteam 

Denis började på ABB:s traineeprogram 2008 efter att ha tagit sin civilingenjörsexamen inom maskinteknik i Schweiz. Hans första anhalt blev Kina, där han på grund av eget intresse redan hade vistats en period under studietiden. Denis bytte sedan område, från R&D till projektledning, för att få en annan inblick i verksamheten. Idag leder han projektgruppen Eco GIS, med kollegor i Schweiz och Tyskland, och fortsätter att verka inom såväl forskningsvärlden som ABB:s affärsverksamhet.