It begins with you

Your Go-to Transformer Guy

scroll

It begins with you

Your Go-to Transformer Guy

Passion begins with you.
På ABB arbetar du med människor som är lika engagerade som du.

Jag tänker ibland att jag måste vara en riktig nörd som fortfarande, efter 35 år i branschen, fascineras av något som inte ens rör sig. Ibland kan jag till och med be folk om ursäkt för att det enda jag kan är transformatorer. Men jag kan garantera, att det händer en hel del innanför de där stålväggarna. Under min karriär har jag arbetat med design och nyckelkomponenter. Och på senare tid har jag jobbat med det team som utvecklar de algoritmer som hjälper våra kunder att hantera de stora mängder data vi samlar in från transformatorerna. Jag har också varit väldigt involverad i konceptet ”rapid recovery transformer”. Ett projekt som startades av Electric Power Research Institute, EPRI – som man skulle kunna beskriva som R&D-funktionen för USA:s industrier. Det här är ett viktigt holistiskt projekt som berör stora krafttransformatorer, med målet att så fort som möjligt kunna byta ut dem som inte fungerar. Allt för att minimera påverkan för kunden.

Förr tyckte vi att vi kunde allt om transformatorer – vad som skulle hända om de träffades av blixten eller om det blev en kortslutning i systemet som utsatte dem för stor påfrestning. Men när vi nu jobbar med förnybar energi så ser vi helt nya typer av stressfaktorer för transformatorn. Faktorer som vi inte ens kunnat förutse tidigare. Vi och våra kunder måste ta hänsyn till mer än att endast ändra spänningsnivåer så effektivt som möjligt. Det är så mycket som förändrats – och som fortsätter att förändras: analysverktyg vi har för att förstå transformatorer bättre, utveckling av material i ytskikten, hur el skapas och distribueras. Att få följa den här utvecklingen och dela med mig av min kunskap till kunderna är helt klart det bästa med mitt jobb.

Craig Bild 1

När jag gick på högskolan trodde jag aldrig att jag 35 år senare skulle vara expert på krafttransformatorer

Craig Bild 5

Craig

Business & Technology Leadership
St. Louis Missouri, USA

Driver tillväxt inom ABB:s transformatorverksamhet

Craig började jobba på ett företag som var verksamt inom elöverföring och distribution – ett företag som senare, 1979, blev uppköpt av ABB. Sedan dess har han utvecklat sin expertis inom en rad områden: applikation av transformatorer, utveckling, produktion och underhåll samt datoranalys och kraftnätssystem. Idag, som chef för affärsutveckling och teknik på ABB:s TRES (North American Transformer Remanufacturing and Engineering Services), fokuserar han på tillståndsbedömning och utvärderingsverktyg – för att nämna ett par av de högst strategiska projekt han är involverad i. Och han fortsätter stimuleras av sitt aldrig sinande intresse för transformatorer.